Статут

СТАТУТ

Шкільного Клубу Підприємництва
 «V.I.P.»
  
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.      Шкільний Клуб Підприємництва, що має назву «V.I.P», який в наступних пунктах даного статуту буде називатися «Клубом», є об’єднанням учнів Тячівського професійного ліцею.
2.      Клуб діє з 3вересня 2013.
3.      Діяльність клубу поширюється на Тячівський професійний ліцей м.Тячева, Закарпатської області, за адресою м.Тячів вул. Жовтнева,7, тел.. 3-25-17
4.      Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

5.      Поглиблення економічних знань; розвиток активності, підприємницьких вмінь;розширення зв’язків з організаціями; пропагування заходів школи на загальнодержавному рівні.

6.      Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:
-       тематичні заходи.
-       проектна діяльність.
-      олімпіади, турніри, конкурси.


ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

7.      Членом Клубу може бути будь-який учень та вчитель школи.
Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь в діяльності Клубу. Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.
8.      Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає (подає) письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу.
9.      Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу.
Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положень даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу.
10.  Членство припиняється на умовах:
-      добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальних зборах членів Клубу;
-     виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною більшістю за пропозицією, якнайменше трьох членів Клубу, з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених в 9-му пункті, чи з приводу поведінки, не гідної члена Клубу.

 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

11.  Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі Члени Клубу. Загальні збори є легітимні при присутності якнайменше половини членів Клубу.
12.   Повноваження загальних зборів:
1)      Ухвалення змін в даному статуті;
2)      Визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суми членських внесків;
3)      Обрання Голови Клубу;
4)      Прийняття нових членів;
5)      Прийняття рішення про розпущення Клубу, кількістю 2/3 голосів від загальної кількості членів Клубу;
6)      Прийняття рішень щодо діяльності Клубу.
13.  Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією 1/3 частини загальної кількості членів Клубу.
Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.

ГОЛОВА КЛУБУ

14.  Право представляти інтереси Клубу надається Голові Клубу, який презентує Клуб.
Голова Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.
15.  Голова обирається на Загальних зборах Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.
16.  Повноваження голови Клубу припиняються у випадку:
-     добровільної відмови від виконання функцій (обов’язків), оформленої в письмовій формі та представленої на загальних зборах Клубу;
-  прийняття рішення загальних зборів членів Клубу, ухвалене 2/3 голосів від загальної кількості членів Клубу;
-    припинення членства згідно 10-го параграфу.
Немає коментарів:

Дописати коментар